NHÀ SẢN XUẤT » Bosch » Máy đục bê tông

Máy đục bê tông Bosch GSH 388
Mã hàng : BOS-388-023
Giá : 4,949,000 VNĐ
Máy đục phá Bosch GSH 3 E
Mã hàng : BOS-003-020
Giá : 5,472,000 VNĐ
Máy đục bê tông Bosch GBH 5-38 D
Mã hàng : BOS-538-018
Giá : 8,304,000 VNĐ
Máy đục phá Bosch GSH 27
Mã hàng : BOS-027-106
Giá : 28,675,000 VNĐ
17mm Máy đục 1.025W Bosch GSH 500
Mã hàng : BOS-500-454
Giá : 3,754,000 VNĐ
1025W Máy đục phá Bosch GSH 5X
Mã hàng : BOS-005-241
Giá : 3,920,000 VNĐ
1100W Máy đục phá Bosch GSH 5
Mã hàng : BOS-005-242
Giá : 4,940,000 VNĐ
Brand