NHÀ SẢN XUẤT » Hitachi » Máy đục bê tông

30mm Máy đục bê tông 1240W Hitachi PH65A
Mã hàng : HTA-065-029
Giá : 11,109,000 VNĐ
30mm Máy đục bê tông 1240W Hitachi H65SC
Mã hàng : HTA-065-060
Giá : 13,744,000 VNĐ
17mm Máy đục bê tông mũi lục giác Hitachi H41SC
Mã hàng : HTA-041-003
Giá : 7,021,000 VNĐ
17mm Máy đục bê tông 1050W Hitachi H41SD
Mã hàng : HTA-041-059
Giá : 4,843,000 VNĐ
Brand