NHÀ SẢN XUẤT » Metabo » Máy đục bê tông

Máy đục bê tông 1.500W Metabo MHE95
Mã hàng : MEB-095-022
Giá : 18,580,000 VNĐ
Máy đục bê tông chuyên dùng Metabo MHE 56
Mã hàng : MEB-056-040
Giá : 18,459,000 VNĐ
Máy đục bê tông chuyên dùng Metabo MHE 96
Mã hàng : MEB-096-041
Giá : 24,994,000 VNĐ
Brand