NHÀ SẢN XUẤT » Daikoku » Máy khoan dùng khí nén

3/8” Máy khoan Daikoku DT-3135
Mã hàng : DKK-313-040
Giá : 2,697,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Daikoku DT-3120
Mã hàng : DKK-312-041
3/8” Máy khoan Daikoku DT-3130R
Mã hàng : DKK-313-042
Giá : 2,805,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Daikoku DT-3130-8
Mã hàng : DKK-313-043
Giá : 4,022,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Daikoku DT-3555
Mã hàng : DKK-355-044
1/2” Máy khoan Daikoku DT-3140
Mã hàng : DKK-314-045
Giá : 3,982,000 VNĐ
Brand