NHÀ SẢN XUẤT » Kawasaki » Máy khoan dùng khí nén

3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-3860
Mã hàng : KPT-860-020
Giá : 2,397,000 VNĐ
3/8" Máy khoan Kawasaki KPT-68
Mã hàng : KPT-068-016
Giá : 2,397,000 VNĐ
1/2" Máy khoan Kawasaki KPT-71
Mã hàng : KPT-071-017
Giá : 3,337,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-3870
Mã hàng : KPT-387-077
Giá : 3,316,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-1601
Mã hàng : KPT-160-078
Giá : 2,218,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-1651
Mã hàng : KPT-165-079
Giá : 3,337,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-64ADR
Mã hàng : KPT-064-080
Giá : 2,997,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-66ADR
Mã hàng : KPT-066-081
Giá : 3,836,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-62SD
Mã hàng : KPT-062-082
Giá : 3,579,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-63D
Mã hàng : KPT-063-083
Giá : 1,591,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-74B
Mã hàng : KPT-074-084
Giá : 2,258,000 VNĐ
Brand