NHÀ SẢN XUẤT » Bosch » Máy khoan tốc độ cao

6mm Máy khoan 350W Bosch GBM 6RE
Mã hàng : BOS-006-123
Giá : 866,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan Bosch GBM 600
Mã hàng : BOS-600-309
Giá : 574,000 VNĐ
13mm Máy khoan 600W Bosch GBM 13RE
Mã hàng : BOS-013-076
Giá : 1,200,000 VNĐ
13mm Máy khoan 550W Bosch 13 HRE
Mã hàng : BOS-013-004
Giá : 4,146,000 VNĐ
10mm Máy khoan 350W Bosch GBM 350 RE
Mã hàng : BOS-350-006
Giá : 878,000 VNĐ
10mm Máy khoan 450W Bosch GBM 450 RE
Mã hàng : BOS-450-002
Giá : 1,159,000 VNĐ
10mm Máy khoan 450W Bosch GBM 10RE
Mã hàng : BOS-010-075
Giá : 940,000 VNĐ
10mm Máy khoan sắt 350W Bosch GBM 350
Mã hàng : BOS-350-452
Giá : 678,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan 350W Bosch GBM 6
Mã hàng : BOS-006-001
Giá : 735,000 VNĐ
Brand