NHÀ SẢN XUẤT » DCA » Máy khoan tốc độ cao

6.5mm Máy khoan điện DCA J1Z-FF-6A
Mã hàng : MIS-006-410
Giá : 453,000 VNĐ
20mm Máy khoan DCA Z1C-FF-20
Mã hàng : MIS-020-415
Giá : 1,506,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan 230W DCA AJZ02-6A (J1Z-FF02-6A)
Mã hàng : DCA-026-057
Giá : 381,000 VNĐ
16mm Máy khoan 800W DCA AJZ16A (Z1J-FF-16A)
Mã hàng : DCA-016-067
Giá : 675,000 VNĐ
16mm Máy khoan 1010W DCA AJZ03-16A (Z1J-FF03-16)
Mã hàng : DCA-316-068
Giá : 732,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W DCA J1Z-FF-13
Mã hàng : MIS-013-409
Giá : 841,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W DCA AJZ05-13
Mã hàng : DCA-513-062
13mm Máy khoan 500W DCA AZJ02-13 (Z1J-FF02-13)
Mã hàng : DCA-213-065
Giá : 482,000 VNĐ
13mm Máy khoan 800W DCA AJZ03-13B
Mã hàng : DCA-313-066
13mm Máy khoan 500W DCA AZJ13 (Z1J-FF-13)
Mã hàng : DCA-013-074
Giá : 679,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W DCA AZJ03-13
Mã hàng : DCA-313-075
13mm Máy khoan 710W DCA AZJ16
Mã hàng : DCA-016-076
Giá : 636,000 VNĐ
13mm Bộ máy khoan 50 chi tiết 500W DCA AZJ04-13 (Z1J-FF02-13)
Mã hàng : DCA-413-077
Giá : 953,000 VNĐ
10mm Máy khoan điện DCA J1Z-FF-10A
Mã hàng : MIS-010-411
Giá : 565,000 VNĐ
10mm Máy khoan 430W DCA AJZ02-10A
Mã hàng : DCA-210-058
10mm Máy khoan 300W DCA AJZ03-10A
Mã hàng : DCA-310-059
10mm Máy khoan 500W DCA AJZ05-10A
Mã hàng : DCA-510-061
Giá : 424,000 VNĐ
1 2
Brand