NHÀ SẢN XUẤT » Hitachi » Máy khoan tốc độ cao

13mm Máy khoan sắt 720W Hitachi D13
Mã hàng : HTA-013-046
Giá : 4,814,000 VNĐ
13mm Máy khoan sắt 690W Hitachi D13VH
Mã hàng : HTA-013-047
Giá : 1,395,000 VNĐ
18mm Máy khoan 640W Hitachi VTP18
Mã hàng : HTA-018-048
Giá : 1,973,000 VNĐ
18mm Máy khoan 690W Hitachi DV18V
Mã hàng : HTA-018-049
Giá : 1,834,000 VNĐ
10mm Máy khoan sắt 430W Hitachi FD10SB
Mã hàng : HTA-010-044
Giá : 674,000 VNĐ
10mm Máy khoan sắt 430W Hitachi D10VST
Mã hàng : HTA-010-045
Giá : 755,000 VNĐ
Brand