NHÀ SẢN XUẤT » KEN » Máy khoan tốc độ cao

16mm Máy khoan 1200W KEN 6816NB
Mã hàng : VKE-816-016
Giá : 1,212,000 VNĐ
10mm Máy khoan điện 400W KEN 6610B
Mã hàng : VKE-610-012
Giá : 609,000 VNĐ
10mm Máy khoan 500W KEN 6710RE
Mã hàng : VKE-710-013
Giá : 680,000 VNĐ
10mm Máy khoan 320W KEN 6910
Mã hàng : VKE-910-011
Giá : 543,000 VNĐ
Brand