NHÀ SẢN XUẤT » Maktec » Máy khoan tốc độ cao

6.5mm Máy khoan 230W Maktec MT650
Mã hàng : MKT-650-055
Giá : 1,641,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan 230W Maktec MT651
Mã hàng : MKT-651-158
Giá : 1,641,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan tốc độ cao 230W Maktec MT652
Mã hàng : MKT-652-486
Giá : 513,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan tốc độ cao 230W Maktec MT653
Mã hàng : MKT-653-487
Giá : 579,000 VNĐ
13mm Máy khoan sắt 800W Maktec MT621
Mã hàng : MKT-621-659
Giá : 1,124,000 VNĐ
10mm Máy khoan 450W Maktec MT603
Mã hàng : MKT-603-068
Giá : 1,728,000 VNĐ
10mm Máy Khoan Maktec MT605
Mã hàng : MKT-605-259
Giá : 579,000 VNĐ
10mm Máy Khoan Maktec MT606
Mã hàng : MKT-606-260
Giá : 666,000 VNĐ
10mm Máy Khoan Maktec MT607
Mã hàng : MKT-607-261
Giá : 688,000 VNĐ
Brand