NHÀ SẢN XUẤT » Metabo » Máy khoan tốc độ cao

16mm Máy khoan đảo chiều 620W Metabo BE622S-R+L
Mã hàng : MEB-622-037
Giá : 4,615,000 VNĐ
6mm Máy khoan đảo chiều 300W Metabo BE250R+L
Mã hàng : MEB-250-033
Giá : 1,594,000 VNĐ
6mm Máy khoan đảo chiều 400W Metabo BE4006
Mã hàng : MEB-006-034
Giá : 1,445,000 VNĐ
13mm Máy Khoan 710W Metabo SB 710
Mã hàng : MEB-710-058
Giá : 2,872,000 VNĐ
10mm Máy khoan 560W Metabo B560
Mã hàng : MEB-560-036
Giá : 1,069,000 VNĐ
10mm Máy khoan đảo chiều 400W Metabo BE4010
Mã hàng : MEB-010-035
Giá : 1,654,000 VNĐ
Brand