NHÀ SẢN XUẤT » TPC » Máy khoan tốc độ cao

16mm Máy khoan 800W TPC 6161
Mã hàng : TPC-616-039
Giá : 824,000 VNĐ
13mm Máy khoan 710W TPC 6136
Mã hàng : TPC-613-038
Giá : 636,000 VNĐ
10mm Máy khoan 400W TPC 6106
Mã hàng : TPC-610-036
Giá : 424,000 VNĐ
10mm Máy khoan 400W TPC 6108
Mã hàng : TPC-610-037
Giá : 448,000 VNĐ
Brand