NHÀ SẢN XUẤT » Hitachi » Máy đục bê tông

Mã mua hàng : HTA-065-029
Xuất xứ: Malaysia
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :11,109,000 VNĐ
Mã mua hàng : HTA-065-060
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :13,744,000 VNĐ
Mã mua hàng : HTA-041-003
Xuất xứ: Malaysia
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :7,021,000 VNĐ
Mã mua hàng : HTA-041-059
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :4,843,000 VNĐ
Brand